We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Live in Bogart

by Oranzada

supported by
/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      $15 USD  or more

     

1.
2.
3.
4.
Helikopter 05:35
5.
Droga 07:27
6.
7.
Lay Down 03:27
8.
Shaddy House 05:29
9.
Whish I 04:44
10.
11.
Samsara 03:26
12.
13.
14.

about

Live album “Live in Bogart”

Oranżada to zespół, który podąża własną drogą. Wiedzie ona przez meandry różnych stylów muzycznych. Poczynając od post punka, a skończywszy na psychodelicznych i songwriterskich klimatach. Do tej pory ukazały się cztery płyty studyjne zespołu. Przyszedł czas na album koncertowy.
Kultowy Klub Bogart, w którym dokonano nagrań, występuje tu w roli gospodarza i wydawcy. Spiritus movens projektu, Przemek Urbański, właściciel niezatapialnej jednostki, którą nieodmiennie uwzględniają najważniejsze trasy koncertowe, namówił zespół do projektu i zostając jego mecenasem zrobił płytę, na którą – jak się okazuje – czekało wielu.
W świecie polskiej muzyki undergroundowej Oranżada jest ewenementem, a muzyczna woltyżerka uprawiana od przeszło dwudziestu lat okazuje się sztuką nieocenioną. Konsekwentne unikanie tekstów reporterskich z korzeniami zarośniętymi pod mchem narodowej historii jest medialnym samobójstwem, ale Oranżada komunikuje się za pomocą kodu uniwersalnego. Kodu z łatwością rozpoznawanego przez słuchacza, który zna i ceni dokonania np. Legendary Pink Dost, Sun Ra, The Fall, czy też Can i The Stooges i The Clash. Mamy tu istniejący w medialnej próżni, a zarazem sprawnie działający band mogący zagrać dowolną formę, w dowolnym miejscu na świecie.
Wyraźne skojarzenia z niemieckimi krautrockowymi zespołami z lat 70. nie są wcale jednoznaczne. Odniesienia do nowej fali lat 80., gitarowego grania lat 90., czy alternatywnych zespołów początku XXI wieku będą następowały po sobie szybko i w różnych konfiguracjach. Nawiązania godne uwagi, ale już po kilku taktach każdej oranżadowej kompozycji słyszy się zupełnie oryginalną muzykę z nie mniej autorskimi tekstami. W wersji live zespół zatraca się w wykonaniu i wydobywa dodatkowe głębie.
Na czterostronicowym wydawnictwie koncertowym znalazły się zarówno utwory z płyty „Samsara”, kompozycje z dwóch pierwszych albumów „Oranżada” i „Drzewa w sadzie zdzikły”. Wisienką na torcie są tu utwory, które do tej pory nie ukazały się na studyjnych albumach, takie jak „Ordinary Song”, "Ley Down", ”Shaddy House” czy zainspirowany okołootwockimi znaleziskami archeologicznymi „Big Sharp Stones”.

Bogart sprawił prawdziwą ucztę dla poszukujących kontynuatorów autentycznego przekazu w muzyce gitarowej w XXI wieku. Jak zapowiada Przemek Urbański, płyta Oranżady to początek serii wydawniczej limitowanych nakładów płyt winylowych z zapisem najciekawszych koncertów.

Oranżada is a band who go their own way. It leads through meanders of different musical styles. Starting from punk rock and ending with psychedelic and songwriters’ climates. So far their four studio albums have been released. Time has come for a concept album.
The cult Bogart Club where the recordings where made is both the host and the publisher. Project’s moving spirit Przemek Urbański, owner of an unsinkable unit for years included in the most important concert tours, convinced the band to the project and becoming its patron made an album for which many – as it turns outwaited.
In the Polish underground music world, Oranżada is a sensation and their musical acrobatics done for more than twenty years turns out to be art invaluable. Consistent avoiding of reporter’s lyrics or those embedded in national history is a media suicide, but Oranżada communicates with universal code. The code is easily recognized by a listener who knows and appreciates the achievements of i.e. Legendary Pink Dost, Sun Ra, The Fall or, on the other hand, Can and The Stooges. We have a band existing in media void but still working well and able to play in any place in the world.
Clear associations with German krautrock bands from the 70s are not at all unequivocal. References to the new wave of the 80s, guitar playing of the 90s or alternative bands from the XXI century beginning will follow one another quickly and in different configurations. The references are worth attention, but as soon as after a few beats of each Oranżada concerto you hear completely original music with no less authorial lyrics. Playing live the band loses themselves in performing and extract additional depths.
On a four-side release, we find nearly all concertos from “Samsara” album and chosen compositions from the first two albums “Oranżada” and “Drzewa w sadzie zdzikły”. The icing on the cake are concertos which until now have not come out on studio albums, like fast post-punk “Ordinary Song”, garage stoner “Ley Down”, strong and psychedelic “Shaddy House” or “Big Sharp Stones” inspired by archaeological findings from around Otwock.
The concert will be also issued on a DVD which will bring more unreleased recordings like for example very hippie piece “Get Your Head Around Be Busy”.
Bogart issued a real treat for those who seek continuators of the authentic message in guitar music of the XXI century. As Przemek Urbański announces it Oranżada album begins a publishing series of limited editions of vinyl with most interesting concerts’ recordings.

credits

released April 6, 2022

license

all rights reserved

tags

about

Oranzada Warszawa, Poland

Slavonic instruments, take us for an ecletic travel in time and space, pulsating with rhythm. The original sound of is obtained not only by exposing emotions of five musicians, but also by playing with emotions of erstiwhile passengers. With the untypical orchestra, including kahun, trumpet, or harmonica Oranżada annex new spaces ... more

contact / help

Contact Oranzada

Streaming and
Download help

Report this album or account